DÁTUM / NÉVNAP


TÁMOGATÓK

GYORS MEGOLDÁSOK KFT.
2431 Perkáta
Dr. Baráth Károly u. 51/A
+36 (30) 378 5478
imre.szoke@hotmail.com

GDPR Vigh György adatvédelmi tisztviselő DPO Perkáta Budapest

Corner virágüzlet Szabadegyháza Szabadság tér 8. Üzletház

PatikaPlus Gyógyszertár Dunaújváros Tesco

Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet Perkáta

PEGÁZ Kft. Perkáta

Függetlenek Perkátáért Egyesület (FÜPE)

Hunorganic Kft. NaturBit

Styx Temetkezési Kft. Perkáta

A Perkáta Online az MTI hivatalos hírfelhasználója

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

József Attila Könyvtár Dunaújváros

legifotok.hu - Magyarország a magasból

Kovács Imre polgármesterjelölt oldala


[ 2014-09-30 ]
Részletesebb programtervezet

Kovács Imre polgármesterjelölt Perkáta 2014 Előrebocsátom, hogy hátrányban vagyok azokkal szemben, akik jelenleg is a faluvezetésben dolgoznak, képviselők, vagy azok voltak az elmúlt években. Nem rendelkezem annyira konkrét és pontos információkkal, mint ők, ezért aztán a végleges elképzelések pontos információk birtokában lesznek kialakítva.

Esetleges megválasztásom esetén - belátható időn belül - az elmúlt években végzett munkát, a folyamatban levő ügyeket, kötelezettségeket, és a jövőre vonatkozó jelenlegi terveket megismerem, ennek függvényében alakítható ki a végleges program.

Nagypolitika


Rólam sokan tudják, hogy nem szeretem a pártokat. Ennek, azaz oka, hogy egyetlen párt sem tartotta be eddig, amit ígért. A választások után csak a pártjuk kívánsága volt a lényeges, az embereké már nem. Mindezektől függetlenül korrekt és jó viszonyra törekszem velük a falu érdekében. Esetleges megválasztásom esetén a pártok megyei vezetőivel felveszem a kapcsolatot és tárgyalok velük a nyugodt önkormányzati munka érdekében. (El kívánom nekik mondani, hogy személyem valóban mindegyik párttól egyenlő távolságra van. Egyetlen értékmérő a jóindulatú hozzáállás.)

Helyi politika

A falu életében az emberi kapcsolatokra helyezném a hangsúlyt a pártpolitika helyett.
Nincsenek illúzióim, de mindenképpen javítani szeretném a Perkátai lakosság viszonyát egymással. Nem szeretném, ha továbbra is a nagypolitika hatása mérgezné az emberek közti viszonyt. Közös legyen az érdek, a Perkátai lakosság, ezen belül az emberek saját érdeke.

Iskolai oktatás:

A helyi iskola már nem az önkormányzat alá tartozik, de természetesen minden lehetséges segítséget meg kell adni a feltételek és a munkakörülmények javításához.

A német nyelv oktatása mellett, ha máshogy nem, hát fakultatívan, esetleg az ÁMK keretei között, nagyon szorgalmaznám az angol nyelv szélesebb körű oktatását. A zene, a számítógép nyelve is az angol. Naponta hallunk új angol kifejezést a napi életben és a világon bárhol szót lehet érteni másokkal, a segítségével.

Az óvodai nevelés:

Az óvodában dolgozókkal leülve felmérném, hogy legalább az eddigi színvonalon végzett munkájukhoz van-e szükségük valamire, és annak milyen megvalósítási lehetőségei lehetnek. El tudnám képzelni óvodai keretek között is a játékos nyelvtanulást - erre kitűnő példák vannak már, természetes módon ragad a gyermekekre az idegen szó - és a számítógép-használat elkezdését. Természetesen csak a gyermekek szintjén---és nem minden korcsoportnak--- az idegen-nyelv és a számítógép-használat megkedveltetése érdekében.

Művelődési tevékenység:

Elég sok rendezvény van a faluban, ezek nagy része az iskola pedagógusainak segítségével valósul meg. Köszönet illeti őket, ezután is számítanék rájuk. Nagy örömömre szolgál, hogy ma már az ünnepélyek is kiléptek a régi iskolai falak közül, zenések, táncosak, élvezetesek. Nyoma sincs a korábbi merev (orosz himnusz, majd internacionálé) stílusú rendezvényeknek.

Amennyiben lesz rá lehetőség, akkor nem csak a választások előtti „road show”-k alkalmával hívnánk Perkátára neves művészeket. (Ehhez természetesen megfelelő szervezés kell - környező falvak és városok területén is hirdetni kellene a rendezvényeket.

Igazán nagy és drága produkciók és művészek is eljöhetnek falunkba. Annak --- főleg anyagi--- feltételeit persze meg kell teremteni a környező településeken is kell hirdetni és árulni jegyeket rá. Pl. a rendszeres Edda koncert Sárosdon.

Továbbra is folytatni kell az ÁMK keretében szervezett tanfolyamokat, rendezvényeket, ezekre szükség van.

Minden falusi ünnepet és rendezvényt szeretnék megtartani, remélem lesz rá pénzügyi lehetőség.

Külföldi kapcsolatok:

  • A kisbácsi kapcsolat fejlesztését lehetségesnek tartom. Aránylag közeli, több helyi és ottani embernek elérhető, csak további tartalmakkal kell megtölteni.
  • A francia kapcsolat sok éve létező kapcsolat. Fontos, hogy legalább szinten tartsuk. Egy picit kiüresedni látszik mostanában. Sok a megszokás, nincs mit mutatni a másiknak már, és messze is van. Új emberekkel, új ötletekkel talán felrázható a dolog.
  • Kínai kapcsolat: túl messze van, évek óta megy, a polgárok számára gyakorlati haszna eddig nem érzékelhető. Gyakorlatilag az utazásokra költött forintokból csak deficit érezhető eddig. Zömmel csak néhány Perkátai ember érintett benne. Igazából kulturális téren sem sok érezhető belőle a Perkátaiak részére. Alapon hagynám „ketyegni” legfeljebb meghagynám ezen a szinten, amennyiben a gazdasági kapcsolatokban nem áll be pozitív változás. A protokolláris utazásokat fékezném.

Szociális ügyek:

A nagypolitika elsősorban a munka és nem a segélyalapú társadalomban gondolkodik. Ezt nem hagyva figyelmen kívül, de az embereknek sokszor konkrét pénzügyi segítségre van szükségük. Ha valakinek gyógyszer kiváltásához pénzre van szüksége, azt nem fogja kiváltani egy baráti együtt érző vállveregetés, de még egy közhasznú munka ígérete sem, hiszen abból nem mostanában lesz pénz.

A segélyek odaítéléséhez a Szociális Bizottságot megerősíteném. Legalább egy, de inkább kettő plusz külső tag bevonásával kívánom megoldani a pontosabb információszerzést a lakosság rászorultságáról. Célom, hogy a ténylegesen rászorulók kapjanak segítséget. Ehhez önkéntes helyzetfelmérést indítanék el. A Szociális Bizottság javaslatot tehet szociálisan rászoruló emberek közmunkára való felvételéhez.

Építésügy:

A helyi építési szabályzatot szeretném lakosságbaráttá alakítani, és ehhez minél több ember véleményét megkérdezni. Ennek megfelelően változtatnánk meg.

Falurendezés:

A falurendezési tervet felül kell vizsgálni, mert több olyan elem van benne, amely nem fedi a valóságot. (Többek között azonos nevű utcácskák - a mentők nem egyszer csengetnek be tanácsot kérni - és bizonyos területek funkciója is megváltozott.)

Vállalkozásfejlesztés:

A cél elsősorban, hogy működő vállalkozások települjenek minél többen a faluba, mert ezek munkát adnának a helyi lakosságnak, fizetnének helyi adókat. Ipari parkok tényleges kialakítását, ezek reklámozását tartom szükségesnek. Az ide települő vállalkozásokat kedvezményekkel segíteném. Ha a törvények engedik, akkor adókedvezmény, terület, illetve ügyintézési segítségre gondolok.

Síkra szállnék azért, hogy helyi embereket foglalkoztassanak nagyobb számban. Ehhez adatbázist hoznék létre, amely az elhelyezkedni szándékozó dolgozók adatait tartalmazná. Ezt egy ezzel (is) megbízott ügyintéző végezné.

A faluban végzendő munkákat - a sürgősek kivételével - megpályáztatnám, ahol egyértelműen a legolcsóbb, de a célnak megfelelő műszaki tartalommal bíró ajánlatot adó lehetőleg helyi vállalkozó kapná meg. Az a minimum, hogy még a sürgős munkák esetében is legalább 2-3 ajánlatot kérnék telefonon, hogy az olcsóbb megoldást választhassuk ki.

Idősek ellátása, nyugdíjasklub:

Fontosnak érzem, hogy az idős embereket megbecsüljük. Sokan szorulnak segítségre, és sokan szégyellnek szólni. Őket szeretném „megtalálni”.

Nyugdíjasklub: Tapasztalhatjuk, hogy ők minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy pl. a falu rendezvényein szerepelve, a lebonyolításban részt véve a lakosság jól érezze magát. Kirándulás, rendezvénytámogatás, és a nyugdíjasklub tagjainak elképzelése szerinti egyéb segítségben gondolkodom.

Fiatalok:

Ami látható, hogy sok fiatal más településre jár szórakozni. Ennek veszélyeiről mindenki tud. Állandó itteni hétvégi szórakozási lehetőséget lenne jó kialakítani számukra.

De mondják meg ők, hogy mit és hogyan szeretnének...

Falufejlesztés:
Elsősorban pályázatok benyújtásával lehet. A nagypolitika is ezt preferálja, így ezzel kell élnünk.

  • Pályázatok Kizárólag arra pályázunk, amire szükségünk van, amikkel energiát spórolhatunk meg, vagy ha a pályázatokkal költségvetési pénzt tudunk kiváltani, megspórolni. A korábbi tevékenységük alapján a legeredményesebb pályázatíró csapatokból a falu számára a legolcsóbban dolgozót kívánom megbízni a feladattal. Ha ez a mostani, akkor azt.
  • Kastély felújítás: Pályázati pénz bevonásával oldható csak meg, de azonnal megvizsgáltatnám statikussal a főépületet. A hátsó fronton ferde repedés látható, ami a falsíkok egymástól való távolodására utal. (süllyedés) Az esőcsatorna majd minden kastélyépületen hibás, a falak áznak, az állag romlik. Ha minden évben csak 5 zsák cementet szánna rá az Önkormányzat, már nem romlana az állaga ilyen rohamosan. Muszáj az állagmegóvásra gondolni, mert felújításra szerintem egyenlőre biztosan nem lesz lehetőség.

Közlekedés - utak, járdák

Tömegközlekedés:

Szeretném elérni, hogy a buszközlekedés minél jobban szolgálja a Perkátai embereket. Pl. Azok a távolsági buszok, amelyek Szabadegyházán, két helyen is megállnak, de Perkátán nem, azok itt is megálljanak. A buszközlekedés szolgálja a vonathoz való eljutást (Budapestre utazás megkönnyítése), az Adonyi okmányirodához való eljutást.

Helyi közlekedés:

A falu nagy kiterjedésű, szükség lenne valamilyen formában belső közlekedésre is. (Nem a rosszemlékű pusztabusz, de talán valamilyen vállalkozási formában.)

Úthálózat:

A költségvetési és a pályázati lehetőségek függvényében az úthálózat korszerűsítését és a meglevő utak javítását fontosnak tartom. Mindenképpen szeretném a folyamatos állagmegóvást. (Ehhez megfelelő eszközök beszerzése is szükséges, de attól kezdve, nem fog annyira leamortizálódni az úthálózat.)

Járdák

Ahol nincsenek, ott kiépítésre, ahol vannak, ott zömmel felújításra szorulnak. A költségeit pályázatokból szeretném előteremteni. Szakítani szeretnék azzal a szemlélettel, hogy a tűrhető állapotú járdáinkat felszedjük, az évtizedes árnyékot adó fákat kivágjuk, majd újat rakunk le. Ültetünk új fákat, amelyek 25 év múlva adnak annyi árnyékot, mint a régiek, és néha a villamos vezetékek alá vannak ültetve. A fák ugyanis nőnek lombosodnak. Mindezt sok millióért... ...igaz a neve már sétány.

Belvíz:

A falu belvizes, el kell gondolkodni a megoldáson, terveztetésen.

Közbiztonság

Rendőrség: Szeretném, ha rendőrőrs lenne Perkátán!

Polgárőrség: A polgárőrség léte úgy gondolom, csökkentette a bűncselekmények számát, jelenlétük egyfajta biztonságot ad a lakosságnak. Szolgálat közben rendezvényeket biztosítanak, figyelnek, látnak. A terveim szerint az anyagi és pályázati lehetőségek függvényében - fejlesztésük folytatódni fog.

A térfigyelő kamerarendszer egyértelműen bővítendő a következő ciklusban!

A falu tisztasága:

Megvizsgálnám, hogy közhasznú munkával megoldani, vagy a részleges, esetleg teljes vállalkozásba adás lenne olcsóbb. A munkák összefogására a célszerűség alapján az önkormányzat által létrehozott új szervezet, vagy cégforma lenne hivatott. Feladat lenne. Ennek eldöntése későbbi, de nem késői... feladat lenne. Egy cégalapítás és működtetés nagy költséggel járhat.

Közhasznú munka:

Ha az állam erre ad pénzt, akkor továbbra is élni kell vele, de máshogy képzelem el a foglalkoztatást. Egyértelműen meghatároznám, kinek mi a feladata, mekkora terület és mennyi elvégzendő munka az övé. Nem a munkaidő, hanem az elvégzett munka lenne a mérvadó. A rábízott munka így el lenne végezve, ellenkező esetben más kapja a megbízást, a munkalehetőséget. Így biztosan rendben tartható a falu.

Megvizsgálnánk, milyen egyéb feladattal lehetne megbízni a közmunkásokat.

Helyi rendeletek:

A helyi rendeleteket felülvizsgáltatnám, ha szükséges, a testülettel újratárgyaltatnám. Azokat a rendeleteket, amelyek most is léteznek, de nem tartják be. Ha életszerűek és jók, betartatnám őket.

Hivatali munka:

Egyértelműen a polgárbarát hivatali ügyintézés híve vagyok. Az udvariasság alapkövetelmény, de a hivatali dolgozók senkitől nem kötelesek a durvaságot elviselni. Egyértelműen mellettük állnék ki ilyen esetben, pláne ha nem követtek el hibát.

A hivatali dolgozókat megnyugtatnám! Szeretném leszögezni: Megválasztásom esetén MINDENKIVEL EGYÜT TUDOK DOLGOZNI, AKI VELEM IS EGYÜTT AKAR DOLGOZNI!

Nem lesz boszorkányüldözés! Csak alkalmatlanság, az önkormányzat, és a falu érdekeinek figyelembe nem vétele, bizalomvesztés, és összeférhetetlenség lehet ok arra, ha valakivel nem kívánok együtt dolgozni.

(A végkielégítések összege hiányozna a költségvetésből. Annak a pénznek van máshol helye.)

Egy kis csoda... ...de álmodni is tudni kell...

Pályázatok segítségével a kastélykertet parkosítanám, lehetőleg kivilágított utat alakítatnék ki. Ott elhelyeznék több padot, ...mint a Dózsa György utcán.

A polgármesteri hivatal melletti völgyi árok nagy helyet foglal el, elgondolkodnék a részleges befedésén, és az így nyert terület hasznosításán.

Fel kívánom mérni, hogy a régen megszüntetett Perkátai Állat és kirakodóvásárt szeretné-e a falu lakossága visszaállítani. Ha igen, akkor a törvényi, valamint az anyagi lehetőségek felmérésével bekerülhet a tervekbe. / Egy rádió hír szerint a kormány is hajlik a falusi vásárok visszaállítására./

Álmok közé tartozik, hogy a perkátai kábel TV-n helyi csatornát is nézhessenek a lakosok.

Ez itt az a hely, ahova majd a lakosságot megkérdezve az ő álmaikat is beírva megismerhetjük azokat.

Álmodni tudni és merni kell!

Nyilatkozatok, prioritások...

Korábban is voltak elképzeléseim a falu jövőjével kapcsolatosan, most is vannak. Szeretném őket megvalósítani. Ehhez kérem a segítségüket.

Elég volt a széthúzásból, az emberi kapcsolatoknak a politika fölé kellene emelkedniük!

Prioritásnak tartom a munkahelyteremtést Perkátán. Cégekkel, a politikával és a külföldi kapcsolatainkkal is tárgyalva...

A munkahely-ügyekkel önkormányzati dolgozó foglalkozna, akihez lehetne fordulni, sőt ő is megkereshet lehetőségekkel munkanélkülieket.

Egyes környékbeli településeken nagy cégek kihelyezett castingokat tartanak munkaerő toborzási céllal. Itt miért ne lehetne ilyen? Perkátán legyen minden, ami segíthet, ami máshol most is van!

A testület szakítana azzal a szokással, hogy nem tartanak fogadóórát. Minden képviselőtől elvárnám, hogy álljon információval, és beszélgetésekkel is a lakosok rendelkezésére.

Erre rá kell érjenek azokért, akiket képviselni akarnak, ha megkapták a lakosság támogatását és jelöltté váltak.

A polgármester és a képviselők nem a falu urai, hanem a kiszolgálói kell legyenek!

És hogy, miért szavazzon rám? ...Miért is ne tenné?

Az életemet itt éltem le, tősgyökeres perkátai család vagyunk. Többen úgy ismernek minket, hogy „Kerék Imréék”, nagyanyám lánykori neve után.

Próbáljon ki egy olyan jelöltet, aki --- jobbító szándékkal --- bírálatokkal élt régen és most is. Ez megosztotta a politikai oldalhoz tartozókat---egyik oldal sem kedvelt ----legfeljebb azok, akik értették az okot.

Szavazzon olyan emberre, aki nem kötődött és most sem kötődik szervesen egyetlen párthoz sem.

Aki végigjárva a szamárlétrát, sokféle végzettséggel rendelkezik, sok dologgal foglalkozott eddig. Aki tájékozott műszaki dolgokban, pedagógiai, munkajogi, szociális területen, részben kulturális területen is, aki működtetett saját céget, szervezett tanfolyamokat, kötött biztosításokat, de eredeti szakmájához hű maradva annak gyakorlatát és részben elméletét is 28 éve egy iskolában tanítja.

Aki több dologban állt eddig is a lakosság rendelkezésére.

Amennyiben megtetszett a programom, akkor kérem, szavazzanak rám október 12.-én!

A szavazólapon a polgármesterjelöltek között a harmadik helyen találják meg a nevemet.

Kérem, ha szavazatukkal a programomat és engem támogatnak, akkor a megvalósítása érdekében szavazzanak olyan képviselőket a testületbe, akik egy új polgármesterrel is szívesen dolgoznának együtt a falu lakosságáért.

Még egy dolog... ...én nem tudok Önöknek pénzt kínálni a szavazataikért. Nem is lenne törvényes. Ha mégis fizet valaki Önöknek --- akkor használják, ha adták --- de az eszük és a szívük szerint szavazzanak a szavazófülkében!

Köszönöm:

 
Kovács Imre
független polgármesterjelölt

Fotó: a jelölt archívumából

[ 2014-09-23 ]
Bemutatkozás

Tisztelt Perkátaiak!

A nevem Kovács Imre, 51 éves vagyok.

A 2014-es önkormányzati választáson egy „valóban független” polgármesterjelöltként indulok. Családom tősgyökeres perkátai, mindig itt éltünk. Úgy gondolom, ahhoz hogy a perkátai embereket jól tudjuk képviselni, ahhoz ezen a településen kell élni.

Négy gyermekünk van. Egyikük pedagógus, a másik vegyészmérnök, a harmadik főiskolás, a legkisebb általános iskolába jár. Végigjártam az úgynevezett „szamárlétrát”. Szakmunkásképző után szakérettségi, technikum és több tanfolyam következett. Diplomámat a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán szereztem.

28. éve középiskolában tanítok. Korábban dolgoztam az építőiparban, és az Izocukor gyárban. Főállásom mellett voltam a helyi filmszínház üzemvezetője, és szerveztem autóvezetői tanfolyamokat. Sok perkátainak javítottam villamos gépeit, intéztem ingatlanügyeit. Sokáig voltam bírósági ülnök, helyi képviselő, bizottsági elnök. Igyekeztem „melós” képviselő lenni. Rendszeresen tartottam fogadóórákat és a vállalásaimat bizonyíthatóan megpróbáltam teljesíteni.Az élet elég sok területét megismertem a tanulmányaim és egyéb tevékenységeim kapcsán. (Önkormányzati, ipari, vállalati munka, cégvezetés, igazságszolgáltatás, oktatás, művelődés.)

Ezért gondolom úgy, hogy polgármesterként ezeket az ismereteimet kamatoztatni tudom a falu érdekében. Hiszem, hogy egy nyíltabb informálisabb, a lakosságot a döntések előkészítésébe jobban bevonó helyi politikára van szükség, amely a pártoktól a szükséges távolságot tartja, de azokkal korrekt viszonyra törekszik. Akik ismernek, tudják, hogy a véleményemet vállaló határozott és eléggé nyakas ember vagyok, feltétlen demokráciahívő. Sokkal inkább az emberek közti politizálás híve vagyok, mint a hivatali uralkodásé.

Felelőtlenül semmit sem akarok ígérni. Megválasztásom esetén az eddig jól működő dolgokat meg kívánom tartani, viszont azokon, amik nem voltak jók, vagy a lakosságnak nem tetszettek, javítani szeretnék.
Elsősorban a gazdasági stabilitásra, pályázati lehetőségekre, de minden ember szavára is figyelek, hisz mindenki hozzájárulhat Perkáta előbbre jutásához. Mindenkivel együtt tudok dolgozni, aki velem is tud és akar.

Nevem a harmadik helyen szerepel a szavazólapon. Kérem, szavazzanak rám!

Programomat időben eljuttatom Önökhöz, valamint a részletesebb programtervezet az interneten hamarosan olvasható lesz (perkata.eu, Facebook)!

Köszönöm!

 
Kovács Imre
független polgármesterjelöltArchívum >>


Ez egy ingyenes Dreamweaver sablon, amelyet a JustDreamweaver.com készített.

Impresszum      Hasznos linkek      Linkcsere feltételei      Adatkezelési tájékoztató

eXTReMe Tracker