DÁTUM / NÉVNAP


TÁMOGATÓK

GYORS MEGOLDÁSOK KFT.
2431 Perkáta
Dr. Baráth Károly u. 51/A
+36 (30) 378 5478
imre.szoke@hotmail.com

Oláh István
egyéni vállalkozó

2431 Perkáta
Rózsa utca 97.
+36 (30) 313 1196
olahi76@gmail.com
Lakatos munkák,
Hegesztési munkák,
Gépek karbantartása

Ujfalusi Faipari Vállalkozás

GDPR Vigh György adatvédelmi tisztviselő DPO Perkáta Budapest

Corner virágüzlet Szabadegyháza Szabadság tér 8. Üzletház

PatikaPlus Gyógyszertár Dunaújváros Tesco

Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet Perkáta

PEGÁZ Kft. Perkáta

Függetlenek Perkátáért Egyesület (FÜPE)

Klíma- és villanyszerelés, napelem rendszerek telepítése Perkátán és környékén

Styx Temetkezési Kft. Perkáta

A Perkáta Online az MTI hivatalos hírfelhasználója

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

József Attila Könyvtár Dunaújváros

legifotok.hu - Magyarország a magasból

Bemutatkozik: Somogyi Balázs polgármesterjelölt

Somogyi Balázs polgármesterjelölt

Tisztelt perkátai választók, kedves Barátaim!

Somogyi Balázs vagyok, 13 éve az Önök bizalmából Perkáta polgármestere, tudom, hogy sokan édesapám, Soma miatt is szavaztak rám, aki ugyan már 15 éve nincs köztünk, de neki is minden perkátaihoz volt egy jó szava, cselekedete. Családom a négy nagyszülői ágról minimum háromban 300 éve itt él, tehát sok generáció óta a felmenőim is Perkátát szolgálták.

Az elmúlt önkormányzati ciklusban számos eredményt értünk el, amelyeket a jelenlegi önkormányzati képviselőkkel, az intézményekkel, civil szervezetekkel és a perkátai polgárokkal közösen terveztünk, kiemelkedik a kastély főépületének felújítása, a rendelő és az óvoda bővítése, több közintézmény energetikai felújítása, napelemmel való ellátása, műfüves pálya építése, a Baross utca teljes és Táncsics utca első felének felújítása és közel 180 perkátai fiatal helybentartási 64 millió forintos támogatása. Az akkori vállalásaink döntő részét teljesítettük, amellyel településünket építettük, szépítettük, fejlesztettük, de még számos feladat áll előttünk, többek között:

 1. Faluház belső felújítása a színvonalasabb programokért
 2. Utak felújítása a bekötő út felújításával, a Táncsics utca 2. felének, a Rákóczi utca – Rózsa köz-Deák Ferenc utca eleje, a Kossuth utca 2. felének - Zöldfa utca és a Szent István utca aszfaltozásával, a Sport utca felújításával
 3. Óvodák további fejlesztése, a régi óvoda vizes blokkjainak bővítése, a konyhák felújítása a korszerű kiszolgálásért, és az óvoda udvarok fejlesztése a gyermekek oktatására, fejlesztésére és sportolására
 4. Orvosi rendelők további fejlesztése, fogorvosi szék beszerzése és az orvosi rendelő, illetve a gyógyszertár elérésének könnyítése parkolók kialakításával, várói légkondicionálás
 5. Felkészülés a megváltozott időjárásra, vízelvezető rendszer megújítása I-II-III. ütem – Zrínyi utcai övárok kiépítése, a Kossuth-Zöldfa-Árpád-Petőfi-Attila utcai tömb és a Damjanich-Rózsa-Táncsics utcai tömb vízelvezető rendszereinek korszerűsítése. A Pistola-patak belterületi szakaszának hatékonyabb kezelése
 6. Temető fejlesztése a méltó emlékezés segítésével, ravatalozó belső felújítással, új urnafal telepítésével, parkolók kialakításával és szabályozott temetési rend bevezetésével
 7. Kastélyegyüttes további fejlesztése, a két oldalsó szárny külső műemléki felújításával, a könyvtár új, de a kastélyegyüttesen belüli áthelyezése, akadálymentes és méltó környezetbe
 8. Közvilágítási rendszer bővítése a Vörösmarty-Arany utcákban, illetve olyan közökben, járdákon, ahol közösségi közlekedés elérése miatt nagy a gyalogosforgalom
 9. Közterületek magasabb szintű gondozása, új fűkaszával rendelkező kommunális traktor, ágdaráló és kisebb hiányzó gépek beszerzésével
 10. Közösségfejlesztés erősítése a civil szervezetekkel, illetve az öntevékeny körökkel. Utcafelelősi/utcabizalmi rendszer létrehozása, hogy egy helyen élő embereknek még élőbb/szorosabb kapcsolatuk legyen az önkormányzattal, a kapcsolattartás bármilyen az utca lakóit érintő problémában még gyorsabb, illetve még hitelesebb legyen
 11. Bankautomata Perkátára telepítése, akár önkormányzati anyagi vállalással
 12. A környezetvédelem és az energiagazdálkodás kiemelt szerepe miatt a közintézmények fejlesztése a megújuló energiához kapcsolódó eszközök (napkollektor, napelem) további telepítésével
 13. Közbiztonsággal foglalkozó szervekkel (helyi rendőrök és polgárőrség) való kiváló együttműködés fenntartása, közterületi kamerarendszer fejlesztése, Közbiztonság Háza
 14. Polgármesteri Hivatal belső felújítása és korszerűsítése, akadálymentesítése, ügyfél- és családbarát intézménnyé alakítása
 15. Járdák felújítása a Kossuth-Zrínyi utcák felé, a Peking utcában, a Szabadság téren, a Kisbács utcában, burkolt árkok felújítása a volt 62-es út mellett, a Kisbács utcában és a Fehérvári utcában
 16. A kastélypark sportolási lehetőségeinek fejlesztése streetwork out pálya kialakításával, teqball és poolball pálya telepítésével, a játszótér felújításával, a hátsó füves pálya szélesebb körű hasznosításával és az egész kastélykert fáinak, ligeteinek megújításával. Az iskola környékének fejlesztése összehangoltan az oktatási igényekkel
 17. Mivel településünk nem bővelkedik helyi forrásokban így továbbra is kiemelt célunk Perkáta számára minél több uniós és hazai pályázat elnyerése infrastrukturális fejlesztésre, oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi szakmai programokra
 18. Adófizető vállalkozások, tevékenység Perkátára vonatkozása, az áramátadó melletti terület nagy teljesítményű naperőműparkkal való fejlesztése. Adóerőképességünk további erősítése, a Hungrana iparűzési adójából való részesedés, mivel településünk lakói is együtt élnek a gyár hátrányaival

A tervezésnél mindig is elsődlegesnek tartottuk, hogy miből valósítjuk meg a fejlesztéseket. A pályázatokban az elmúlt évtizedben sikeres település lettünk, de még többet kell tennünk az uniós és hazai források elnyeréséért, illetve célunk a 3 évvel ezelőtt felépült áramátadó alállomás melletti területeken nagy naperőműpark projekt támogatása, ami többszörösére növelné a saját bevételeinket. A céloknál mindig arra kell koncentrálni, hogy a lehető legtöbb helyi polgár körülményeit, lehetőségeit javítsuk, azaz a közjót segítsük és nem egyéni érdekekre vagy sérelmekre kell koncentrálni. Azt mondják, hogy a választó nem az alapján dönt, hogy ki mit ígér - hiszen aki körülnéz, ugyanazokat a problémákat láthatja -, hanem hogy az adott jelölt vagy jelöltek mennyire hitelesek, képesnek tartja-e őket arra, hogy meg tudják oldani a felismert problémát.

A polgármester személye nyilván kiemelt, de a képviselő-testület összetétele is hangsúlyos, hiszen a stabil helyi kormányzás az alapja az eredményes és nyugodt munkának, természetesen a térségi, megyei és országos kapcsolati tőke mellett. A testületben ugyanúgy egy szavazata van a polgármesternek, mint a képviselőnek, ezért is fontos, hogy a viszályok, a magamutogatás helyett a célirányos gondolkodás, a közös munka jelenjen meg. A képviselők testesítik meg egy település, a mi esetünkben Perkáta lakosságát. Büszke vagyok, hogy a mellettem induló jelöltek Perkáta teljes spektrumát megjelenítik számos területen. Az 5 legfiatalabb jelölt közül 2 mellettem indul – az egyetlen 20-as éveiben járó jelölt teljesen önállóan indul -, viszont vannak idősebbek, számos küzdelmet átélt jelöltek is a csapatomban, akik a hozzáértést, a tapasztalatot képviselik, így a fiatalok lendületét és az idősebbek bölcsességét ötvözzük. Jómagam 13 évnyi polgármesterség után is fiatalnak számítok, hiszen a 19 polgármester- és képviselőjelölt közül 10 idősebb nálam és csak 8 fiatalabb. Van, aki rendszerváltó és van, aki a rendszerváltáskor épp, hogy megszületett. Foglalkozásban, hivatásban is sokrétűek vagyunk, van köztünk tanár, kereskedő, gasztronómiai szakértő, kulturális szakember. Van köztünk vállalkozó, alkalmazott és intézményvezető is. Vagyunk többen, akinek a családja 300 éve itt él, és van köztünk, aki hivatása miatt költözött Perkátára, új színt, új gondolatokat hozva közénk. A településen belüli származást tekintve indul velünk felszegi, telepi, Betyár utcai, papföldi és Kossuth utcai. Bármilyenek, bárhonnan jöttek is a jelöltjeim, egy dolog biztosan összeköti őket: hogy képviselőjelöltnek való indulásuk előtt sok évig dolgoztak perkátai civil közösségekben, sok-sok napot, pénzt és energiát áldozva a sport, a kultúra, a testvértelepülések vagy az ifjúság- és közösségszervezés területén Perkátáért. A közösségben végzett munka során sok emberrel együtt dolgoztak, ezért képesek a kompromisszumokra, a közös érdek miatt a sajátról való lemondásra és a döntéshozásra. A felkészülés során pedig mikor jelöltnek jelentkeztek felkészültek voltak a települési lehetőségekkel, a költségvetéssel és ez alapján tettek vállalásokat, hiszen aki egy projektbe belevág, akárcsak vásárol egy ruhát vagy beszerez egy háztartási eszközt, vagy akár nagyobb beruházásba vág, akkor felméri a lehetőségeit és a körülményeket, megnézi, hogy az hasznos és megvan-e rá a pénze, nemcsak közhelyeket puffogtat. A felelős gondolkodás az önkormányzati választáson való indulás során nemcsak a saját érdeket kell jelentenie, hanem 4.000 perkátai közös érdekét. A jelöltjeim minden helyzetben, akár sikeres választás után, akár vesztest követően, helyi politikai és gazdasági helyzetüktől függetlenül vállalták meggyőződésüket és Perkátáért való kiállásukat és sohasem hátráltak meg, sohasem mondtak le, képviselői megbízatásuk előtt és közben is alázattal dolgoztak Perkátáért.

Az október 13-i választás tétje, hogy tovább tudunk-e haladni a megkezdett és eredményeket felmutató úton, tudjuk-e tovább építeni, fejleszteni Perkátát. A megyei közgyűlési listán kérem, hogy a Fidesz-KDNP listáját segítsék szavazatukkal, amely listán engem is megtalálnak, ahonnan az óvoda-bölcsőde bővítés és az orvosi rendelő bővítés projektje is érkezett. Megtisztelő lenne, ha további bizalmat szavaznának nekem polgármesterként, egyben kérem, hogy képviselőként a mellettem induló PÖPE-FIDESZ-KDNP jelölteket, Bogó Anikót, Kovács Ferencet, Pavlicsek Csabát, Szabó Tamást, Szilasy Lászlót és Vátkainé Boda Ildikót is támogassák a közös munka folytatásában! Közösség, szakértelem, fejlesztés, biztonság, Csak Perkáta!

Perkáta, 2019. október 9.

 
Somogyi Balázs
polgármesterjelölt

Fotó: a jelölt archívumából


Ez egy ingyenes Dreamweaver sablon, amelyet a JustDreamweaver.com készített.

Impresszum      Hasznos linkek      Linkcsere feltételei      Adatkezelési tájékoztató

eXTReMe Tracker