DÁTUM / NÉVNAP


TÁMOGATÓK

GYORS MEGOLDÁSOK KFT.
2431 Perkáta
Dr. Baráth Károly u. 51/A
+36 (30) 378 5478
imre.szoke@hotmail.com

Oláh István
egyéni vállalkozó

2431 Perkáta
Rózsa utca 97.
+36 (30) 313 1196
olahi76@gmail.com
Lakatos munkák,
Hegesztési munkák,
Gépek karbantartása

Ujfalusi Faipari Vállalkozás

GDPR Vigh György adatvédelmi tisztviselő DPO Perkáta Budapest

Corner virágüzlet Szabadegyháza Szabadság tér 8. Üzletház

PatikaPlus Gyógyszertár Dunaújváros Tesco

Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet Perkáta

PEGÁZ Kft. Perkáta

Függetlenek Perkátáért Egyesület (FÜPE)

Klíma- és villanyszerelés, napelem rendszerek telepítése Perkátán és környékén

Styx Temetkezési Kft. Perkáta

A Perkáta Online az MTI hivatalos hírfelhasználója

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

VighFoto - esküvő, koncert, rendezvény fotózás

József Attila Könyvtár Dunaújváros

legifotok.hu - Magyarország a magasból

Bemutatkozik: Szilasy László képviselőjelölt

Szilasy László PÖPE-FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

Tisztelt Perkátai Választópolgárok!

Köszönöm, hogy ajánlásaikkal megtiszteltek, hogy újra indulhassak Somogyi Balázs polgármester úr mellett a 2019. október 13-dikai helyi önkormányzati választáson!

Szilasy László vagyok, a 2019-es önkormányzati választások újra induló, a PÖPE-FIDESZ-KDNP támogatását elfogadó önkormányzati képviselőjelöltje. Újra indulásom célja, hogy a több, mint tíz éve elkezdett utat Somogyi Balázs polgármester úrral és közösségével folytatni tudjuk, mint ahogy öt évvel ezelőtt megfogalmaztuk: „Tegyünk továbbra is együtt Perkátáért!”. Az elmúlt öt évben is számtalan tervből lett valóság Perkáta, a perkátai lakosság számára, melyek az itt élő emberek számára nyújtanak segítséget mindennapjaikban. Az orvosi rendelő bővítése, a Kastély fő épületének teljeskörű felújítása, az „új” óvoda bővítése - bölcsőde épületének létrehozása -, a közintézmények energetikai korszerűsítése. De mind ezek mellett számomra kiemelten fontos az iskola fejlesztése, fejlődése, mely természetes, hiszen közel 35 éve dolgozom pedagógusként a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Közel negyedszázadot a gyermekek nevelésével, oktatásával és 11 éve intézményvezetőként, az iskola irányításával foglalkozom. Pedagógus pályámat hivatásnak tekintem. Tanítóként a gyermekek oktatása, nevelése volt, igazgatóként az iskola érdeke az elsődleges cél az életemben. 2019-ben újra pályáztam az intézményvezetésért. Valamennyi fórum, a szülői szervezet, alkalmazotti kör, pedagógusok, az önkormányzat, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ és a Minisztérium is támogatott, így 2019-2024 közötti időszaban továbbra is az iskola intézményvezetője maradok.

PÖPE-FIDESZ-KDNP logo Számomra az iskola vezetése és az önkormányzati képviselői feladat szervesen kiegészíti egymást. Újraválasztásom esetén önkormányzati képviselőként továbbra is a köznevelés és a közoktatás fejlesztését tartom szem előtt, Vátkainé Boda Ildikó képviselőtársammal együtt, aki mint pedagógus szintén az egyik legfontosabb feladatának tekinti az iskola fejlődését a perkátai gyermekek érdekében. S bemutatkozó írásomban, gondolataimban itt érkeztem el egy igen kényes kérdéshez. Megdöbbenve olvastam a most induló csoportok egyikének bemutatkozó írását, melynek első pontja az iskolával foglalkozik. Ha a cél az lenne, hogy az eddigi fejlődést segítsék, akkor nem lenne semmi gondom. A „programpont” viszont hamis adatokat tartalmaz, s egyben megsérti a perkátai iskolában dolgozó pedagógusokat, adminisztrátorokat, takarítónőket, s nem utolsósorban a karbantartót. A valóban létező pedagógushiány jelentkezik iskolánkban is, de ha összevetem a városi, vagy környékbeli iskolákkal, pedagógusaink erőfeszítésének köszönhetően a gyermekek tanításában, az életre való felkészítésében nem zavaró tényező. Az oktatási intézmények üzemeltetését, fenntartását, így a pedagógusok alkalmazását is a Dunaújvárosi Tankerületi Központ végzi, s alapvető segítséget a Központ adatbázisából kaphatunk. A perkátai Önkormányzattól a pedagógusok számára biztosított jó körülményekkel kapjuk a legnagyobb segítséget - szolgálati lakás, fiatalok letelepedésének anyagi támogatása, mely jelen időszakban 4 pedagógusnak jelent Perkátához kötődést. Perkátára kilenc pedagógus jár Dunaújvárosból, s a környező településekről tanítani, akik számára folyamatos megkeresés érkezik lakóhelyükről, de Ők már több mint egy évtizede kitartanak nagyközségünk mellett. Itt is megköszönöm Perkáta iránti szeretetüket, tiszteletüket és Perkátáért, a perkátai gyermekekért végzett kimagasló tevékenységüket! Nem hiszem, hogy ócsárolni, lenézni kellene a munkájukat cinikus sugalmazásokkal. Évente nem hagyja el az iskolát 15-25 gyermek. A programpont alkotói itt is mellé lőttek, nem először és valószínű nem is utoljára. Évente a ballagó diákok távoznak, de ők többnyire 35-45-en vannak. Akikre a programpont írói gondoltak, az évente 2-3 gyermek, kik közül 1-1 vissza is tér, mert rájönnek, hogy a perkátai iskola jobb színvonalú, mint ahova kerültek. Sajnos az a gyanúm, hogy az említett tisztelt társaságot csak az ütni vágás vágya vezérelte, s nem pedig a jószándék. Ha ez a legfontosabb eleme programjuknak, akkor én féltem a perkátai gyermekeket, s ezen keresztül Perkátát a hozzá nem értéstől. Naponta látom, hogy valamennyi pedagógusunk hivatása gyakorlásának legfontosabb eleme, hogy az iskolába járó gyermekek jó emberekké váljanak. 2008-2019 közötti időszakban komoly változások történtek Perkáta közoktatása területén. A perkátai iskola a megye egyik legjobban felszerelt intézményévé vált, megfelel a 21. század jelenlegi elvárásainak. Valamennyi tanterem rendelkezik interaktív táblákkal. Pedagógusaink részére biztosított az interaktív táblák használatához szükséges háttér: laptopok, oktatási anyagok, szakmai, módszertani képzések. A gyermekek számára az oktatáshoz szükséges tabletek. Az elmúlt években az épület belseje és külseje is megújult. Külső szigetelés eredményeként esztétikailag is színvonalas környezetet tudunk mutatni diákjainknak. Belső tereit tekintve pedig szinte teljesen megújultak a nyílászárók, beépített szekrények. 2013-ban létrejött tankerületi központ rendszerhez is tudtunk igazodni. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ támogatásával továbbra is tudjuk biztosítani azokat a pályázati forrásokat, melyek elengedhetetlenül szükségesek oktatási színvonalunk fenntartásához, további fejlesztéséhez. E pályázatok eredményeként az elmúlt években az oktatás alapfeladatain túl diákjaink számára számtalan tanórán kívüli programokat tudtunk megvalósítani, tematikus táborokat, rendezvényeket szervezni (Efop-3.3.5-17 Korszerű Pedagógiai Módszerek Alkalmazását Segítő Iskolai Közösségi Program Kísérleti Megvalósítása, EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli”, Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program, EFOP-3.1.8-17). Fejleszteni tudjuk a digitális kompetenciákat, melyek a 21. században alapkövetelmény (EFOP 3.2.3-17 Digitális fejlesztés a köznevelésben, Az EFOP-3.3.7-17 „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben”). 2017 óta a fenntartás mellett az üzemeltetést is átvette a Tankerületi Központ, viszont az iskola nem szakadt el Perkátától, az Önkormányzat továbbra sajátjaként kezeli és támogatja, segíti az iskolát.

Megválasztásom esetén a közoktatás fejlesztésén túl az alábbi területek erőteljes képviseletét is ígérhetem:

Új vállalások:

  1. Közvilágítási rendszer bővítése a Vörösmarty-Arany utcákban, illetve olyan közökben, járdákon, ahol a tömegközlekedés elérése miatt nagy a gyalogosforgalom.
  2. A kastélypark sportolási lehetőségeinek fejlesztése streetwork out pálya kialakításával, teqball és poolball pálya telepítésével, a játszótér felújításával, a hátsó füves pálya szélesebb körű hasznosításával és az egész kastélykert fáinak, ligeteinek megújításával. Az iskola környékének fejlesztése összehangoltan az oktatási igényekkel.

Folyamatos vállalás:

  1. Mivel településünk nem bővelkedik helyi forrásokban, így továbbra is kiemelt célunk Perkáta számára minél több uniós és hazai pályázat elnyerése infrastrukturális fejlesztésre, oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi szakmai programokra.

A fenti vállalások nem pusztán ígéretek, hanem az elmúlt időszak teljesítésein alapszanak. A magam részéről a 2014-2019-es ciklusban vállaltam, hogy Perkáta számára minél több uniós és hazai forrást biztosítunk infrastrukturális fejlesztésre, oktatási, szociális és egészségügyi szakmai programokra, melyet, a valóságot tekintve nagyrészt sikerült teljesítenem.

A jelenleg folyó „kampány”-ban véleményem szerint a valóság áll a hamis ígérgetésekkel szemben. Számomra kérdések merülnek fel az említett „társaság” felé: Hol voltak eddig? Hol voltak az önkormányzati ülések ideje alatt, ha ennyire „érdeklődnek” a nagyközség sorsa iránt? Miért hamis állításokkal próbálnak félrevezetni embereket? Miért nem tettek eddig a perkátai közösségért? Miért mások által megfogalmazott programokat mutatnak be, netán nincs önálló elképzelésük? De tudom, hogy ezekre a kérdésekre Önök, perkátai választók adhatják meg a válaszokat 2019. október 13-dikán.

Reményeim szerint sikerült Önök számára összefoglalnom és bemutatnom azokat az értékeket, melynek képviseletére továbbra is kérem bizalmukat 2019. október 13-dikán a helyi önkormányzati választáson. Kérem Önöket, hogy szavazzanak Somogyi Balázs polgármester úrra és képviselői közösségére Bogó Anikó (2), Szabó Tamás (4), Pavlicsek Csaba (8), Szilasy László (10), Kovács Ferenc (11), Vátkainé Boda Ildikó (12)!

Támogatásukat előre is köszönöm!

Perkáta, 2019. szeptember 23.

 
Szilasy László
önkormányzati képviselőjelölt

Fotó: a jelölt archívumából (Szloboda Bia)


Ez egy ingyenes Dreamweaver sablon, amelyet a JustDreamweaver.com készített.

Impresszum      Hasznos linkek      Linkcsere feltételei      Adatkezelési tájékoztató

eXTReMe Tracker